Forskning og Utvikling

FoU-begrepet benyttes for all forskning vi bidrar til, samt på utviklingsarbeid som grenser opp mot forskning og/eller utvikling av metoder, utstyr eller tjenester.

Vår målsetting: Resultatene fra FoU skal bidra til å nå selskapets mål, og anvende ny kunnskap.

Skagerak Kraft har delt inn FoU aktivitetene i fire fokusområder; Bygg og anlegg, Marked, Produksjonsutstyr og Ytre Miljø og klima.

Mer informasjon om de forskjellige prosjektene finner du innenfor hvert av fokusområdene nedenfor.