Skagerak Energitjenester er et nytt selskap. Vår ambisjon er å være en partner som sørger for at din bedrift optimaliserer energibruken, til det beste for både økonomien og miljøet.

Samfunnet trenger mer fornybar energi. Flere fleksible energikilder betyr økt behov for styring, lagring og effektivisering av denne energien, og derfor har Skagerak Kraft AS etablert selskapet Skagerak Energitjenester AS. Vi har et dynamisk og sterkt kompetent miljø med evne til å tenke innovativt, fleksibelt og skape gode resultater gjennom tett samarbeid med våre kunder. 
Skagerak Energitjenester har et spisset kundefokus, med dedikerte ansatte som jobber for å fylle kundenes behov innen energi, optimalisering eller effektivisering. Samtidig strekker vi oss for å fylle kundenes behov i nye markeder. 

Smart energibruk

Skagerak Energitjenester AS skal ta en ledende posisjon som leverandør av verdiøkende tjenester blant industri, næring og småkraftprodusenter med avanserte energibehov i Norge. Er du småkraftkunde finner du kundeportalen her:  Kundeportal Småkraft

Vi skal bidra med kompetanse, innovasjon og teknologi som tilrettelegger for smart energibruk og økt konkurransekraft for våre kunder.
Skagerak Energitjenester er en trygg og solid partner: Selskapet er 100% eiet av Skagerak Kraft.