Kollektiv for balansetjenester - KoBas
Ansvarlig:Skagerak Kraft
Formål med prosjektet:Algoritme for intradag prisprognose.
Oppstartsdato:01.04.2020
Sluttdato:31.03.2023
Kontaktperson:Jan Erik Nøkleby
Ekstern støtteordning:IPN (Norges forskningsråd)
Partnere:BKK, Equinor, SINTEF Energi, SINTEF Digital

 

Stokastisk MPC - phdMPC
Ansvarlig: USN
Formål med prosjektet:Optimalisere lukestyring ved hjelp av MPC (flom, minstevannføring).
Oppstartsdato:15.11.2020
Sluttdato:14.11.2023
Kontaktperson hos SK: Beathe Furenes
Partnere:USN

 

The intelligent decision-making process for hydro scheduling - iScheduling
Ansvarlig:Skagerak Kraft
Formål med prosjektet: ​​Erstatte manuelt oppsett av kjørekommandoer med automatiske gitt markedsbetingelser og vassdragstopologi.
Oppstartsdato:01.04.2020
Sluttdato: 31.03.2023
Kontaktperson:Sten-Enok Wersland
Ekstern støtteordning:IPN (Norges forskningsråd)
Partnere:Statkraft, SINTEF Energi, Hafslund E-Co, Trønderenergi, NTNU, Hydro, BKK

 

Implementing Network Codes - INC
Ansvarlig:Fridtjof Nansens Institutt
Formål med prosjektet:Retningslinjer for marked og systemdrift med underliggende metodikker. Retningslinjen for kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering.
Oppstartsdato:01.01.2020
Sluttdato:31.12.2023
Kontaktperson:Cathrine Holtedahl
Ekstern støtteordning:KPN (Norges forskningsråd)