– Vi ønsker at alle skal ha en fin opplevelse i fjellet. Vær derfor spesielt oppmerksom på regulerte vann med usikker is. Vi oppfordrer alle til å følge oppkjørte og merkede løyper, og ta hensyn til advarselsskilt og sperringer, sier Sveinung Moen i Skagerak Kraft. 

Nettstedet Varsom.no har oppdatert informasjon om isforholdene i Norge.

Usikker is på regulerte vann

Flere vann i nære skiområder er regulerte magasin. Vær derfor ekstra oppmerksom på usikker is hvis du ferdes på ski eller scooter over regulerte vassdrag. 

Regulerte vann brukes til kraftproduksjon, og kan ha stedvis svekket og dårligere is enn andre vann. Spesielt rundt inntak og utløp av vanntunneler, bekker, bekkeinntak og elveos. Inntakene til kraftverket kan være plassert både langs land og ute i vannet. All ferdsel på islagte vann og vassdrag må derfor skje med største varsomhet.

Tykt snølag gir ikke trygg is

Selv om isen er dekket med store snømengder, betyr det ikke at isen er trygg. Store snømengder kan også føre til overvann. Snøen presser isen ned slik at vannet flommer opp på isen, men under snølaget. Ofte kan det være vanskelig å se hvor isen er utrygg under slike forhold. Overvann er ofte en indikasjon på usikker is.

Les gjerne mer om usikker is på våre nettsider