Kraftverksbygningen står i dag tilnærmet uendret fra 1912. Inne i stasjonen er det en fin blanding av ny og gammel teknikk.

Skagerak Kraft syns det er spennende å kunne benytte dette kraftverket som besøksverk for bl.a. skoleungdom i nærmiljøet vårt.

Ønsker du å besøke vårt besøkskraftverk?  Kontakt oss på telefon: 35 93 50 00