Skarje pumpestasjon ble satt i drift i 1987. Det pumper vannet fra Skargjevatnet opp i Urevatn via tunellen mellom Urevatn og Holen kraftverk. Stasjonen ligger 150 meter inne i fjellet. Antall pumper: 3. Maks. pumpehøyde: 100 meter. Effektforbruk: 3 x 2,8 MW. Årlig energiforbruk: 17 mill. kW.

Eier av pumpestasjonen er Otteraaens Brugseierforening. Skagerak Kraft er medlem gjennom Otra Kraft DA, der Skagerak har 31,4% eierandel.