Enten du ønsker opprinnelsesgarantier fra vann, vind eller sol, så skreddersyr vi sammensetningen år for år etter ditt ønske og behov. Vi har opprinnelsesgarantier fra våre egne vannkraftverk som vi kan sette sammen med opprinnelsesgarantier fra andre fornybare energikilder.

Se for deg at du ønsker å kjøpe strøm fra et lite småkraftverk i Telemark eller fra et kraftverk i bygda der slekta kommer fra. Det kan jo også være at selskapet ditt ble startet basert på de mulighetene et vassdrag ga for kraftproduksjon. Vi kan sørge for at ditt strømforbruk i dag kan knyttes til historiske røtter dokumentert gjennom opprinnelsesgarantier.