Skagerak Kraft håndterer omsetning av opprinnelsesgarantier og elsertifikater for eksterne kunder. Vi gjør alle praktiske oppgaver for kundene våre; fra registering og vedlikehold i NECS til kjøp/salg av sertifikater, oppgjør og rapportering.

Det er viktig å bemerke seg at vi er motpart i alle handler med våre eksterne kunder og derfor er vi en av de beste i markedet på kreditt- og oppgjørssikkerhet.

Elsertifikater

Du bestemmer selv når du vil selge dine elsertifkater. Mot et lite administrasjonsgebyr håndterer Skagerak Kraft alle de praktiske forholdene og vil alltid være din motpart. Du vil enkelt kunne se utbetalinger via din kundekonto på vår nettportal og restbeholdning ser du på rapporten vi sender. 

Opprinnelsesgarantier

Vi kjøper dine opprinnelsesgarantier til en god pris. Du er sikret fastpris på opprinnelsesgarantiene fra kraftstasjonen uavhengig av svingninger i markedet. Skagerak Kraft sørger for alle praktiske forhold og vil alltid være din motpart.