Det er ikke mulig å spore hvor den fysiske kraften kommer fra. Når vi likevel kan si at kraften er lokal, er det fordi at det finnes et system for å dokumentere hvor kraften er produsert. Det er her opprinnelsesgarantier kommer inn. Du kan kjøpe opprinnelsesgarantier fra et kraftverk som ligger nært deg eller din bedrift. Det praktiske ved ordningen sørger vi for slik at din dokumentasjon er i orden.