Dronefilm fra Sønstevann i Buskerud

Sønstevatn dam ble i 2015 kåret til Norges fineste dam da den vant hedersprisen Damkrona. Dammen fikk prisen etter en omfattende oppgradering fra 2012 til 2014. Juryen var svært imponert over hvordan dammen harmoniserer med sine storslåtte omgivelser. I det samme prosjektet ble det også gjennomført viktige feltundersøkelser om hvordan sprengning og anleggsarbeid påvirker villreinens beiteadferd.