Svært mange av våre kunder er medlemmer i Småkraftforeninga og vi har derfor stor glede av å kunne være deres hovedsamarbeidspartner på kraftomsetning. Gjennom Småkraftsavtalen forplikter vi oss til å gi medlemmene av Småkraftforeninga ekstra gode priser på våre tjenester og vi jobber tett sammen med foreninga for å fremme småkraftprodusentene i Norge. i 2019 har vi også en stor kampanje gående, les mer om den her

Småkraftavtalen omfatter

  • Håndtering av fysisk kraftproduksjon, anmelding, avregning og rapportering
  • Ubalanserisiko og gebyrer kan enten videreføres eller inkluderes i prisen. 
  • Automatisk anmelding og korrigering av systemdata
  • Innsamling av måleverdier
  • Månedlige eller ukentlige oppgjør
  • Web basert rapportering
  • Egen kontaktperson

Kraftverkskategorier
Priser og tjenester kan variere på bakgrunn av kraftverkets størrelse. Vi har tre kategorier; 1) under 1 MW effekt, 2) 1-3 MW effekt og 3) over 3 MW effekt.

Småkraftdagene

Skagerak Kraft er tilgjengelig alle de tre dagene samlingen varer. Vi legger stor vekt på å kunne møte alle våre kunder og medlemmer av Småkraftforeninga. Benytt anledningen til å delta på ett av våre seminarer og ta gjerne kontakt med oss under dagene for en "kraftprat".