Kraften selges på Nord Pool sitt "day-ahead" marked eller man kan velge å prissikre hele eller deler av produksjonen etter avtale. Skagerak Kraft sørger for alle praktiske detaljer fra A til Å.

Vår Kraftsentral, som er bemannet gjennom hele året, håndterer daglig kjøp og salg av kraft for våre del- og heleide kraftverk og småkraftkunder. Det gir en særdeles god trygghet for at de kvalitetsmessige sidene blir ivaretatt på en profesjonell måte. Fagområdet Ekstern Produksjon har 3 heltidsansatte faglig kompetente personer, samt at fagområdet benytter seg daglig av kompetansen innenfor alle avdelinger i seksjonen Energidisponering og Handel.

 

Produkter

Avgifter inkludert

  • Et fast administrasjonsgebyr pr produsert MWh og et fastbeløp pr år pr kraftverk.
  • Oppgjør i forbindelse med ubalanse er inkludert (Skagerak Kraft dekker eventuelle kostnader).
  • Gebyrene fra Statnett og Nordpool er inkludert.

Videreføring av avgifter (Gratis ut 2019 for nye kunder, les mer her)

  • Et fast administrasjonsgebyr pr produsert MWh.
  • Gebyrene fra Statnett og Nordpool, samt oppgjør i forbindelse med ubalanse, videreføres kunden.

Skagerak Kraft har lang erfaring med denne type tjeneste og kan vise til gode resultater på vegne av våre kunder. Skagerak Kraft benytter egne tilsigsrapporter, hydrologi og historisk produksjon, kombinert med vårt system for automatisk anmelding Xpro.

Skagerak Kraft har automatisert og digitalisert sin krafthandelsomsetning de siste årene. Alt fra innsamling av ulike måleparametere som hydrologi, faktisk produksjon og forventede priser er samlet i systemer vi bruker daglig. De fleste systemer er tilgjengelige for våre eksterne kunder. Spesielt har vi utviklet et webbasert system for eksterne kunder hvor man enkelt kan lese historiske produksjonstall og finne alle fakturaer og utbetalinger. Kunden logger seg enkelt inn via sin nettleser.