Kraften selges på Nord Pool sitt "day-ahead" marked eller man kan velge å prissikre hele eller deler av produksjonen etter avtale. Skagerak Kraft sørger for alle praktiske detaljer fra A til Å.

Vår Kraftsentral, som er bemannet gjennom hele året, håndterer daglig kjøp og salg av kraft for våre del- og heleide kraftverk og småkraftkunder. Det gir en særdeles god trygghet for at de kvalitetsmessige sidene blir ivaretatt på en profesjonell måte. 

Produkter

Avgifter inkludert

  • Et fast administrasjonsgebyr pr produsert MWh og et fastbeløp pr år pr kraftverk.
  • Oppgjør i forbindelse med ubalanse er inkludert (Skagerak Kraft dekker eventuelle kostnader).
  • Gebyrene fra Statnett og Nordpool er inkludert.

Videreføring av avgifter

  • Et fast administrasjonsgebyr pr produsert MWh.
  • Gebyrene fra Statnett og Nordpool, samt oppgjør i forbindelse med ubalanse, videreføres kunden.

Skagerak Kraft har lang erfaring med denne type tjeneste og kan vise til gode resultater på vegne av våre kunder. Vi benytter egne tilsigsrapporter, hydrologi og historisk produksjon, kombinert med eget system for automatisk anmelding.

Skagerak Kraft har automatisert og digitalisert sin krafthandelsomsetning de siste årene. Kostnadene for ubalanser kommer til å stige vesentlig fom 2021 og vi har derfor investert i ytterligere forbedringer i våre prognoseringsverktøy. Vi kan nå lage spesialtilpassede tilsigsprognoser for ditt nedslagsområde og legge inn alle særegenheterved ditt kraftverk som feks overløpsbeskrivelse, effektivitetskurve og andre produksjonsbegrensinger. Samlet gir dette svært presise prognoser og holder dine kostnader nede til et minimum.

Alt av produksjonsdata, prisinfo og oversikt over dine grønne sertifikater er til enhver tid tilgjengelig i vår nye kundeportal.

Ta kontakt for en hyggelig prat!