Krafthandel

Skagerak Kraft omsetter grønne sertifikater og er en betydelig aktør på kraftomsetning for småkraftverk over hele Norge.