Krafthandel

Skagerak Kraft produserer ren fornybar kraft fra 52 hel- og deleide kraftverk. Energien omsettes på kraftbørsen Nord Pool.