Bærekraft er en megatrend og peker målrettet mot lavutslippssamfunnet. Stadig flere bedrifter og husholdninger tar miljøansvar ved å kjøpe 100 % fornybar energi. Vi er overbevist om at selskaper som velger 100 % fornybar energi vil ha et konkurransefortrinn i det markedet de opererer i. Opprinnelsesgarantier er måten å kunne dokumentere 100 % fornybar kraftproduksjon.

Prisene på opprinnelsesgarantier varierer med tilbud og etterspørsel, men har de seneste årene vist en klart stigende tendens. Sluttkunders engasjement gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier er en viktig driver for utviklingen av fornybar kraftproduksjon. RE100 er et tydelig initiativ der flere av verdens største selskaper har gått sammen i en målsetting om å bruke og kunne dokumentere 100 % fornybar kraft.