Forklaring til illustrasjonen - slik fungerer elsertifikatordningen