Norwegian Renewable Energi Hub (NREH) er en interesseforening for aktører i kraftbransjen for å fremme norsk fornybar kraft. Hensikten er å bidra til grønn vekst basert på Norges naturlige fordeler basert på fornybare ressurser.

NREH skal være med å skape norsk fornybar energi om til en internasjonal anerkjent merkevare. NREH ønsker også å være et ekspertråd innenfor norsk fornybar energi.

NREH har pt. 8 medlemmer der en av disse er Skagerak Kraft, og representerer ca 40 TWh norsk vannkraft. NREH vil være en kunnskapshub for norsk kraftbransje innen opprinnelsesgarantier og bidra til forretningsutvikling i "det grønne skiftet".