Skagerak Kraft forvalter 650 GWh med vind, vann og solkraft for eksterne produsenter. Dette er gjerne mindre kraftprodusenter som ønsker hjelp til den daglige kraftomsetningen, salg av grønne sertifikater, optimalisering av vannkraftproduksjonen eller prissikring.

Vind-, vann- og solkraft

- Tidligere har kundegruppen bestått av vannkraftprodusenter, men det siste året har vi fått produsenter av både vindkraft og solkraft inn i porteføljen, sier avdelingsleder Stian Nilsen.

Nilsen og hans kolleger er jevnlig med på Småkraftforeningens lokale møter for å orientere om hva de kan bidra med. Den 18. november var han sammen med Barbro Årvik og Kjartan Vik i Spjelkavik ved Ålesund.

- Vi har mange kunder som er medlemmer av Småkraftforeningen, men det er ingen betingelse for å være kunde hos oss, sier Nilsen. På møtet i Spjelkavik informerte Barbro Årvik om blant annet prisutvikling på grønne sertifikater og småkraftavtalen, som er et tilbud til medlemmer i Småkraftforeningen.

Bekymret for grunnrenteskatt

På lokalmøtet på Sunnmøre var det Sanderuds-utvalgets forslag som vil gi mange småkraftverk grunnrenteskatt som skapte stort engasjement.

- Det er om å gjøre å få lagt forslaget dødt jo før jo heller. Det har alt gjort stor skade og ført til aktivitetsbrems hos falleiere, utbyggere, leverandører og banker, var budskapet til Knut Olav Tveit, leder av Småkraftforeningen.