Kraftverk i Bagn sentrum

Bagn kraftstasjon ligger lett synlig fra Europavei 16 der den svinger østenfor Bagn sentrum. Elvekraftverket utnytter et fall på ca. 89 meter mellom Aurdalsfjorden og Bagn. Vannet føres gjennom en 3,5 km lang tunnel fra inntaket ved dammen i sørenden av fjorden. Det siste stykket går vannet gjennom et innstøpt trykkrør som forgrenes til de to turbinene.Kraftverket stod ferdig i 1963 og har i perioden fra oppstart vært et stabilt og driftssikkert anlegg. En detalj ved stasjonen er at de to francis-turbinene er utstyrt med forskjellige løpehjul. Tanken var å gi det ene aggregatet en bedre virkningsgrad ved lav last. De forskjellige løpehjulene gir aggregatene en effekt på omtrent 36 MW og 39 MW.

Kraftverket ble i 2014 betydelig oppgradert med delvis nye turbiner og generatorer og annet utstyr.

Bagn kraftverk har to eiere

Vestfold Kraft AS og Skiensfjordens kommunale kraftselskap AS, som i 2001 fusjonerte til Skagerak Energi AS, hadde en eierandel på 40 % hver da kraftverket ble bygget. Resterende 20% eies av Storbrofoss Kraftanlegg DA, som igjen er eiet av Oppland Energi AS og Sør-Aurdal kommune.