Kraftverket ble satt i drift i 1960 og utnytter et fall på ca 50 meter mellom Skjesvatnet og Breivatnet. Det hentes også inn vann fra elven Heiåi. Kraftverket har en Francis-turbin, og installert effekt er 2,9 MW.

Kapasiteten i overføringstunnelen er begrenset, noe som kan føre til tapt vann i anstrengte perioder. Vanntilførselen fra Skjesvatnet til kraftstasjonen ligger delvis i rør på bakken. Det gjør at det må være gjennomstrømming av vann i perioder med lave temperaturer for at det ikke skal fryse. Derfor er det viktig å holde produksjonen i kraftverket i gang hele vinteren.

Kraftverket gjennomgikk en betydelig rehabilitering i 2017.

Bjordalen kraftverk eies 100 % av Skagerak Kraft.