Kraftverket utnytter et fall på 303 meter fra Botsvatnet, som reguleres mellom 551 og 495 meter over havet. Botsvatnet tilføres vann fra Holen kraftverk. Det hentes også inn vann fra 11 elver og bekkeinntak. Fra Botsvatnet føres vannet i en 31 kilometer lang driftstunnel til Brokke kraftstasjon.

Brokke er en av Norges største kraftstasjoner. Tre av i alt fire aggregater ble satt i drift i 1964-1965. Det siste aggregatet kom i drift i 1976. Alle aggregatene er utstyrt med Francis-turbiner på totalt 328 MW.

Eier: Otra Kraft DA (Skagerak Kraft AS 31,4%, Agder Energi AS 68,6%)