Tidligere Vestfold Kraft fikk i 1967 konsesjon for å bygge Fjone. 10. april 1970 sto maskinen ferdig. Dette var den første kraftstasjonen som Vestfold kraft selv bygde og som ble eid 100% av selskapet.

Fjone kraftstasjons hovedmagasin er Napevatn. Ved Rolleivstadvatn ble det i 1969 bygget en pumpe med to maskiner på hver 0,15 MW som pumper vann opp i Sandvatn som renner deretter videre ned til Napevatn. Rolleivstad, samt 5 bekkeinntak utgjør det eksterne tilsiget til Napevatn.

Eier: Skagerak Kraft AS 100%