Grønvollfoss kraftverk er et typisk elvekraftverk, plassert i Tinnelva om lag fem kilometer nedenfor Årlifoss. Det ble påbegynt i krisetider tidlig på 1930-tallet og sto ferdig etter en tre år lang byggeperiode.

I 1997 ble dammen ved stasjonen forsterket og flomkapasiteten utvidet. I tillegg ble dammen påbygget med en kjørebane. I 2008 ble stasjonen betydelig oppgradert med nye Kaplanturbiner med økt slukeeevne og nye generatorer og annet utstyr.

Grønvollfoss kraftverk har nå en slukeevne på 160 kubikkmeter vann per sekund, i likhet med de tre øvrige kraftverkene i denne delen av vassdraget.

Ved kraftstasjonen ligger det en betydelig koblingsstasjon for overføringslinjer fra nord og vest i Telemark.

Eier: Skagerak Kraft, 100%