Grunnåi-vassdraget ligger hovedsakelig i Seljord kommune i Telemark og har utløpet sitt fra østsiden av dalen til Vallaråi i Flatdal. Vassdraget har utspring i Slåkåvatn på Lifjell og demmes opp på toppen av i Grisejuvet hvor også inntaket ligger.Kraftverket ble satt i drift i 2006 og utnytter en fallhøyde på 387 meter.

I 2019 ble det installert et ekstra aggregat slik at årsproduksjonen økte til 66 GWh. Det opprinnelige aggregatet har en installert effekt på 15,1 MW og en årsproduksjon 55 GWh, mens aggregat 2 har en installert effekt på 10,2 MW og en årsproduksjon på 11 GWh.

Ved det nye aggregatet er det lagt til for forskning, blant annet ved at det kan festes sensorer på skovelene på løpehjulet. Det er også montert vinduer slik at det er mulig å kikke inn i turbinene under produksjon.

Kraftverket har svært begrenset reguleringsgrad, noe som gjør at det er å anse som et elvekraftverk. Magasinet på om lag 25 kubikkmeter tømmes på litt over en time ved full produksjon.Turbinene er femstrålede Pelton-turbiner som reguleres av vannstanden i inntaksmagasinet og tilhørende tilsig.

Eiere: Skagerak Kraft AS 55%, Vest-Telemark Kraftlag AS 18% og en grunneiergruppe med tilsammen 27%.