Utbygging av Haukrei ble vurdert i forbindelse med Finndølautbyggingen i begynnelsen av 70-årene, men prosjektet ble for dyrt. Saken fikk ny aktualitet i 1982 i forbindelse med ”Samlet plan”, og en mer kostnadseffektiv anleggsløsning. Pga. dette og markedsforholdene i anleggsbransjen på denne tiden kunne prosjektet realiseres. Deler av den utsprengte steinen fra tunnelen ble brukt som ekstra støttefylling til Torsdalsdammen. Dammen hadde i lengre tid vist en tendens til instabilitet, og NVE hadde gitt pålegg om forsterkning. Nedslagsfeltet til Torsdalsmagasinet måler 151 km2 og årlig midlere årsavløp er 206 millioner kubikkmeter.

Haukrei kraftverk eies 100 % av Skagerak Kraft.