Kraftverket får sitt driftsvann fra Otravassdraget og utnytter et fall på 38,5 meter fra en dam ved Tjurmo. Samlet effekt er 56 MW. Kraftverket er utstyrt med to Kaplan-turbiner og startet produksjonen i 1995.

Eiere: Skagerak Kraft AS 33,33%, Agder Energi AS 66,67%.