Kraftverket ble satt i drift i 1981 og utnytter et fall på 68 meter fra Suldalsvatnet til havnivå i Hylsfjorden. Arkitekt Egil Sorteberg har utformet og tegnet maskinsalen i Hylen kraftverk.

Suldalsvatnet kan reguleres innenfor en nivåforskjell på 1,5 meter. Suldalsvatnet mottar vann fra Kvilldal kraftverk, og det er laget et eget overløp i Hylen kraftverk for å sikre avrenning i tilfelle kraftverket stopper eller ved revisjonsarbeider. Det er installert to Francis-turbiner.

Hylen kraftverk er et av Statkrafts anlegg som er vurdert som bevaringsverdig. Derfor er portalbygget foreslått fredet. I tillegg er flere av kraftverkets fjellrom med i verneplanen.

Eiere: Statkraft 79,6%, Lyse 13,6%, Skagerak Kraft AS 1,5%, Agder Energi AS 6%.