Kraftverket ligger 9,5 km nedenfor Dalsfos, og ca. 2 km fra utløpet i sjøen. Kammerfoss kraftverk ble opprinnelig bygget i forbindelse med tremasseproduksjon. Nåværende kraftverk ble bygget midt på 50-tallet og ble idriftsatt 1958.

Damanlegget er opprinnelig fra før 1900, men ble ombygget for å bedre flomavledningskapasiteten i 1991. Alt flomvann går i overløp over dammen.Bygningen har vært under rehabilitering 2004 og 2005. Kraftverket har en Kaplan-turbin med en installert effekt på 1,9 MW.

Eier: Skagerak Kraft, 100%