Kiste kraftverk er bygd i 1916 og oppført i mur og naturstein. Dammen ved Gorningen er en gammel gravitasjonsdam forblendet med huggen bruddstein.

Vassdraget har tidligere blitt benyttet til fløtning, noe man kan se ved å følge den gamle vannveien fra Gorningen ned til Kiste. Der kan man se restene av en tømmerrenne.Stasjonen har blitt renovert flere ganger. Aggregatene ble senest byttet ut i 1997. I forbindelse med denne fornyingen ble også vannveien oppgradert. Kraftverkets slukeevne er 15 m3/s.

Kraftverket har to francisturbiner som besørger strømproduksjonen.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%