Anlegget er utstyrt med fire Francis-turbiner. I tillegg til vannet fra øvre nivå av Blåsjø utnytter Kvilldal kraftverk vann fra det midtre nivået ved hjelp av lange overføringstunneler fra Årdalselva i sør, Bråtveitåna i nord og Mosvatnet i vest.

I likhet med flere av 1980- og 1990-tallets kraftverk som er bygget inne i fjellet, er Kvilldal kraftverks maskinsal utformet og tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.

Hovedvassdrag: Otra, Førreøna, Ulladalsøna

Eiere: Statkraft 79,6%, Lyse 13,6%, Skagerak Kraft AS 1,5%, Agder Energi AS 6%