Vassdragskonsesjon for Nape kraftverk ble gitt av NVE 30. juni 2010. Kraftverket ble satt i ordinær drift i oktober 2013. Kraftverket utnytter et 145 meter fall like nedenfor Sandvatn til Napetjern, før vatnet renner ut i Napevatn som er hovedmagasin til Fjone kraftverk. Omtrent halvparten av vatnet som utnyttes i Nape kraftverk pumpes fra Rolleivstadvatn.

Installert effekt er 2 MW fra en francisturbin. Brutto årsproduksjon er 7,6 GWh. Middelvannføringen i Sandvassåi er på 960 l/s, og det slippes em mistevannsføring på 30 l/s hele året. Maksimal slukeevne i kraftverket er på 1600 l/s. Rørgaten består av 900 mm GRP rør med lengde 1680 meter, som er nedgravd på hele strekningen. Drift og vedlikehold av kraftverket utføres av Skageraks driftspersonell på Fjone.

Eiere er J.B. Ugland Fornybar Energi (grunneier, 51%) og Skagerak Kraft AS (49%).