Sagfossen kraftverk ble opprinnelig bygget av Trescow i 1919. Kraftverket ble tatt av flommen i 1987 og nytt kraftverk ble satt i drift i 1989. Sagfossen er det minste kraftverket i Siljanvassdraget. Stasjonen benytter driftsvannet fra Hogstad til å produsere energi, og har en slukeevne på 7,5 m3/s. Turbinen benytter seg av et gir i overføringen til generatoren. Dette er meget uvanlig og skapte en del uventede problemer etter idriftsettelsen. Kraftverket er å betrakte som et elvekraftverk siden produksjonen kun kan opprettholdes 10-12 timer etter produksjonsstans i Hogstad.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%.