Kraftverket ble satt i drift i 1970. Turbinen ligger inne i fjellet, men administrasjonsbygget og inngangen til fjellhallen ligger godt synlig fra E134.

Sundsbarm kraftverk utnytter et fall på 480 meter fra hovedmagasinet Sundsbarmvatn. Nedslagsfeltet er på hele 418 kvadratkilometer og omfatter kommunene Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje. Fra Sundsbarmvatn føres vannet gjennom en 6,6 kilometer lang driftstunnel med sedimenteringskammer, svingkammer, varegrind og rørbruddsventil, for så å slippes ned i en stålforet trykksjakt til kraftstasjonen.

Etter at vannet har passert turbinen, som er av typen Francis, blir det ført ut i avløpstunnel til elven Vallaråi, som munner ut i Seljordsvatn. Maskinhallen inne i Skorvefjellet blir kalt «Skorvekatedralen». I denne «katedralen» kan publikum nyte en årlig julekonsert.

Kraftverket har en installert effekt på 103 MW.

Sundsbarm kraftverk eies av Skagerak Kraft AS (91,5%) og Vest-Telemark Kraftlag (8,5%).