Toklev kraftverk benytter fallet mellom Sporevann og Vanebuvann. Kraftverket ble rehabilitert i 2007. Det nye aggregatet med francisturbin erstattet to aggregat som har stått i stasjonen siden 1921. Slukeevnen i Toklev er 7,5 m3/s.

Det var et privat initiativ som dannet grunnlaget for utbyggingen i Siljan-vassdraget. Treschow-Fritzøe i Larvik ved godseier F.M. Treschow hadde sett de store fordelene det lå i å bygge kraftverk i vassdraget. Kraftproduksjonen passet bra med bedriftsvirksomheten som lå ved vassdragets utløp.

I 1911 ble det besluttet å bygge ut Siljanvassdraget av F.M Treschow. Denne utbyggingen var medvirkende til at Vestfold Kraft så dagens lys i 1920.

Eier: Skagerak Kraft AS, 100%