Miljø

Skagerak Kraft har produsert elektrisitet fra vannkraft i over hundre år. Klimavennlig energiproduksjon vil ha avgjørende betydning for energiomstillingen mot et fornybart nullutslippssamfunn.