Miljøregnskapet er satt opp med utgangspunkt i «The Greenhouse Gas Protocol» og klimaregnskapsdelen i miljøregnskapet er satt opp i henhold til kravene i ISO standarden 14064.