Miljøutfordringene i samfunnet er et resultat av menneskeskapte aktiviteter og de valg vi tar hver dag. Skagerak Kraft har etablert et miljøregnskap for å synliggjøre hvordan ulike sider av vår virksomhet bidrar til en bærekraftig og miljøvennlig kraftproduksjon.

Miljøregnskapet er et viktig verktøy for god miljøledelse og utgjør en del av selskapets målstyring og bærekraftsrapportering.