Skagerak Kraft er din leverandør av alt du trenger som eier av småkraftverk.

Vi tilbyr:

- Kraftomsetning

- Omsetning av opprinnelsesgarantier

- Omsetning av elsertifikater

- Optimalisering av kraftverk med reguleringsmulighet.

- Prissikring