Skagerak Kraft ønsker å fremme rettferdige og transparente markeder. 

  • Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig og profesjonell måte.
  • Vi overholder alle gjeldende lover og regler, og ønsker alltid å følge den beste praksisen i bransjen.
  • Vi arbeider for sunn og god risikostyring, gjennomsiktig markedsatferd og integritet.

Skagerak Kraft forholder seg til regelverk som skal fremme markedsintegritet og motvirke misbruk, og som setter krav om offentliggjøring av innsideinformasjon samtidig til alle markedsaktører på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Skagerak Kraft offentliggjør viktige markedsmeldinger (Urgent Market Messages – UMM) for sine kraftproduksjonsanlegg på Nord Pool Spot (på engelsk).

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss


De viktigste regelverkene for åpenhet og integritet
RegleverkBeskrivelse
EMIROmhandler sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet. Den setter større krav til rapportering, slik at myndighetene får en bedre oversikt over markedet.
MiFID IIDirektiv og forordning som regulerer markedet for finansielle instrumenter.
REMITEU-forordning som skal sikre økt transparens og gir forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel i engrosmarkedet for kraft og gass.