Skagerak Kraft produserer årlig 5700 GWh ren, fornybar kraft fra 52 hel- og deleide kraftverk. Denne energien omsettes på kraftbørsen Nord Pool. 

Skagerak Energitjenester tilbyr bedriftskunder kraft- og sikringsavtaler, handel med opprinnelsesgarantier og elsertifikater

Hva påvirker strømprisen i Norden?

Prisen i kraftmarkedet avgjøres av tilbud og etterspørsel. Desto mer kraft som er tilgjengelig, desto lavere blir prisen. Tilsvarende vil høy kraftetterspørsel føre til at prisen stiger.

Det også viktig å merke seg at prisen på kraftbørsen ikke bare påvirkes av faktiske forhold - forventingene blant de som kjøper og selger kraft har også betydning slik som på andre børser.