Ved Hogstad Kraftverk i Siljan er Skagerak Kraft i gang med et prosjekt som styrker det biologiske mangfoldet. Grøntområder skal omgjøres til blomstereng, der både både insekter og stedsegne blomster trives.

Driftsavdelingen har satt opp insektshoteller som et ledd i arbeidet.

Tiltaket kom i stand etter et forbedringsforslag i Skagerak Kraft, og det vurderes å anlegge blomsterenger ved andre kraftverk.