Skageraks miljøaktiviteter knyttet til vassdrag og fisk er omfattende og målet for våre aktiviteter er å oppnå en bærekraftig vannforvaltning.

Vannkraften har miljøpåvirkning

Vannkraften er en fornybar ressurs, men bruk av denne ressursen påvirker miljøet i elveleier og vassdrag. 

Dette er en pris som samfunnet har valgt å investere i for å sikre de betydelige velferdsgodene som produksjon av elektrisk strøm gir. Med andre ord, storsamfunnet har akseptert miljøkostnaden for å utnytte mulighetene i en miljøvennlig fornybar energiproduksjon.

Store og små miljøtiltak

Eksempler på tiltak er miljøtilpasset drift av kraftverkene, tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat, fiskeutsettinger, tilrettelegging for opp- og nedvandring av fisk, og forbedring av terskler og vandringshinder. Det overordnete målet er å oppnå bærekraftige og selvrekrutterende fiskestammer.

Gjennom miljøtiltak ønsker Skagerak å bedre miljøet i og ved våre vassdrag.  
 

Eksempler på miljøtiltak: