I sommer vil det bli radiomerket laks og sjøørret ved fisketrappene i Skiensfallene slik at fiskens vandringer oppover i vassdraget kan følges. Radiosenderen legges inne i fisken mens antennen vil stikke ut og henge på siden av fisken.

  • Skulle du få en radiomerket fisk ønsker vi at du avliver den og leverer senderen tilbake til Grenland Sportsfiskere.
  • Hvis fisken ikke avlives men settes tilbake i elva, vil vi gjerne ha beskjed om dette så raskt som mulig slik at vi kan komme og finne ut hvilken fisk som ble fanget.
  • Når den radiomerkede fisken er meldt inn vil den ikke telle på døgnkvoten som tilsammen er to fisk.
  • Kontaktpersoner hos Grenland Sportsfiskere er:
    • Dag Natedal: 950 63 393
    • Kai Norbø: 915 52 788
    • Morten Stensrud: 911 42 791

RadiosenderBevegelsene vil bli registrert automatisk av loggestasjoner ved Myren og ved Skotfoss mens resten av vassdraget vil bli overvåket ved at fisken peiles fra bil og båt.

Resultatene er viktige for å studere til hvilke deler av vassdraget fisken vandrer og for å vurdere hvor godt fisketrappen ved Skotfoss fungerer.

Prosjektet er et samarbeide mellom Akershus Energi, Skagerak Kraft, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Grenland Sportsfiskere, Universitetet i Sørøst-Norge og Norsk Institutt for Naturforskning.