August 2020 markerte starten for byggingen av Ala kraftverk i Vang kommune. Parallelt bygger vannkraftprodusenten Skagerak Kraft to andre nye kraftverk, Gjuvåa i Tuddal og Dalsfos i Kragerø. 

Bygger ut under pandemien

I likhet med andre vannkraftprosjekter har prosessen fram til byggestart vært lang. Januar 2020 markerte oppstarten for Nye Dalsfos Kraftverk, og hakk i hel fulgte kraftutbyggingen i Tuddal. 

Våren brakte med seg korona-pandemien. I tillegg stupte kraftprisene. Ala kraftverk fikk likevel grønt lys av styret i Skagerak Energi i juli, etter en utsettelse fra mars måned. 

– Vi står i en helt annen situasjon nå, enn vi gjorde i de første dagene da landet stengte ned. Utsettelsen ga oss trygghet i prosjektgjennomføring internt og hos leverandører, sier konserndirektør Geir Kulås. 

Kraftprisene har vært lave hele første halvår i 2020. Skagerak Kraft mener de lave prisene i liten grad er knyttet til korona-pandemien, men skyldes et stort overskudd av vann. En snørik vinter i høyfjellet ga fulle vannmagasin utover våren og sommeren, og lave strømpriser for forbrukerne. Den lave kraftprisen er kortsiktig, tror Skagerak Kraft.

Vannkraft er ren, fornybar kraft, og bransjen har langsiktig perspektiv. Ofte tar det mange tiår før kraftutbyggingen er lønnsom. 

– Vi har 80 års horisont, forteller Kulås.  

Aktivitet lokalt 

Korona-pandemien legger ikke lokk på kraftproduksjonen, men for Skagerak Energi er det viktig å holde hjulene i gang også i lokalt næringsliv. Kraftprodusenten benytter seg i stor grad av lokal arbeidskraft der det er mulig. 

– Å bygge nå gir et bidrag til aktivitet i en periode der mye stenger ned, og det er et perspektiv vi tar med oss, sier Kulås. 

Om kraftverkene

Ala kraftverk i Vang 

Ala kraftverk ligger i Vang kommune. Etter at vannet har falt 345 meter gjennom en drøy kilometer lang tunnel gir det fra seg nok kraft til å varme opp og gi lys til rundt 870 husstander. Med en årlig middelproduksjon på 17,4 GWh er ikke Ala Kraftverk av de største, men et godt bidrag inn i den samlede porteføljen, og i tråd med målet om å vokse mest mulig gjennom lønnsomme, grønne kraftprosjekter. Skagerak Kraft produserte 4947 GWh med ren fornybar kraft i 2019, mot 5600 GWh i et normalår.  Ala Kraftverk skal være i drift vinteren 2021/2022. Prosjektet har en prislapp på cirka 81 millioner kroner. 

Gjuvåa kraftverk i Tuddal

I Tuddal sentrum er Gjuvåa kraftverk i ferd med å reise seg. Vannkraftverket får en årlig produksjon på 14,5 GWh, tilsvarende forbruket til 725 boliger. Prosjektet har en kostnad på cirka 75 millioner kroner. I likhet med Ala, blir Gjuvåa kraftverk et spesielt vannkraftverk. Selve bygget skal kles med treflis av brent malmfuru. Detaljer på bygget får farger hentet fra lokal rosemalingstradisjon. 

Nye Dalsfos Kraftverk i Kragerø

Nye Dalsfos Kraftverk i Kragerøvassdraget vil få en produksjon på 38,5 GWh, en økning på 8 GWh fra den gamle kraftstasjonen på den andre siden av elven. Innen det nye kraftverket er i drift, har gamle Dalsfos kraftstasjon rukket å runde 115 år. Gamle Dalsfos Kraftverk er foreslått fredet, og i tråd med fredningsforslaget fases produksjonen ut her, når Nye Dalsfos tar over. Nye Dalsfos Kraftverk har et budsjett på 140 millioner kroner.