Det er satt opp midlertidige sperringer og adgang forbudt-skilt. Skagerak Kraft ber om at disse respekteres da det medfører fare å oppholde seg innenfor sperringene.

Det bes spesielt om at elven nedstrøms dammen ikke brukes til bading siden vannføringen kan endre seg mye og raskt uten forvarsel.