- Vi ønsker at kraftverket skal passe godt inn i landskapet, og samtidig vise vei framover. Se på disse store vinduene, her må nysgjerrige gjerne titte inn, sier Jane Berit Solvi, prosjekteier i Skagerak Kraft. 

Ved elva Gjuvåa har kraftverket vært i prøvedrift siden sommeren. Tirsdag fikk skuelystne også anledning til en omvisning inne i selve kraftstasjonsbygget, da det var duket for offisiell åpning. 

Gjuvåa kraftverk er det første av tre nye kraftverk i Skagerak Krafts portefølje. 

- Et praktbygg

Kraftverket er et elvekraftverk i Tuddal i Hjartdal kommune, og med normal vannføring vil det gi 14,5 GigaWatt-timer (GWh) med ren vannkraft. Årsproduksjonen tilsvarer forbruket til 725 boliger. 

- Gjuvåa kraftverk er et viktig tilskudd til grønn energiproduksjon, men for oss i Hjartdal kommune er det også et sentrumsprosjekt i Tuddal sentrum. Dette er blitt et praktbygg, sier ordfører Bengt Halvard Odden i Hjartdal kommune. 

Han omtaler prosjektet som et tett og godt samarbeid med kommunen, og med bruk lokale entreprenører helt fra starten av. 

- I disse vakre omgivelsene har vi fått lov til å bygge et kraftverk. Arbeidet med planlegging har foregått i mange år. Vi har etter beste evne forsøkt å begrense inngrep i naturen, og å gjøre det på en skånsom måte, sier Jane Berit Solvi i Skagerak Kraft. Hun er også styreleder i aksjeselskapet Gjuvåa Kraftverk. 

- Nå som det står ferdig er det et virkelig flott bygg, med mulighet for å se rett inn i kraftproduksjonen, som man tidligere ville skjult bak tette vegger eller inne i fjell, sier ordfører Odden. 

Pandemi-prosjekt

Anleggsarbeidet ved Gjuvåa startet i mars 2020. Halvannet år og en pandemi senere står det er flunkende nytt kraftverk på tomta i Tuddal sentrum. Kraftstasjonsbygget er bygget i betong, men kledd i nær 10 000 brente treflis av malmfuru. Fargene på dører og porter er hentet fra rosemalingstradisjonen i bygda. Store vindusflater gir skuelystne muligheten til å se strøm bli produsert i et moderne kraftverk. Kraftstasjonsbygget er også utstyrt med ekstra støyskjerming, for å skjerme omgivelsene i Tuddal sentrum mot unødig støy. 

Vannet som renner inn i turbinen blir hentet 2,1 kilometer fra stasjonen, og er lagt i en rørgate med et fall på 283 høydemeter. Etter at vannet har tatt sin runddans i turbinen og bidratt til ny, ren kraftproduksjon, kommer det ut i elveløpet igjen, gjennom utløpet ved kraftstasjonsbygget. Samtidig sikrer kravet om minstevannføring fra NVE at det fortsatt renner vann i Gjuvåa og videre ut i Bjårvatnet.

Norges Vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet har gitt Skagerak Kraft tillatelse til å bygge ut Gjuvåa med et høyt minstevassføringskrav som skal sikre det biologiske mangfoldet. Med en tørr sommer og høst bak oss er det derfor ikke full produksjon ved Gjuvåa kraftverk. 

Store svingninger

Et stort overskudd av vann ga rekordlave kraftpriser i 2020. Året senere er situasjonen snudd på hodet, med lite vann og høye priser. Pelton-turbinen inne i kraftverket kan imidlertid levere kraft fra lite vann, så selv om det er tørt blir det produsert noe kraft fra Gjuvåa.   

Skagerak Kraft satser på ny og økt kraftutbygging og er for tiden i gang med byggingen av Nye Dalsfoss kraftverk i Kragerø og Ala kraftverk i Vang kommune. Totalt investerer Skagerak Kraft 300 millioner kroner i disse tre nye kraftverkene. 

Les også: 300 millioner kroner til mer ren fornybar kraft

Samarbeid

Gjuvåa kraftverk er et samarbeid mellom Skagerak Kraftverk og øvrige falleiere. Prosjektet har i stor grad brukt entreprenører fra distriktet: Grunnarbeid og legging av rør har Tveito Maskin AS stått for. Kraftstasjonsbygningen og dammen er bygget av Skorve Entreprenør AS. Andritz Hydro AS og Brødrene Dahl AS er andre store leverandører til prosjektet.

Gjuvåa Kraftverk AS er nå eid av Skagerak Kraft AS, men falleiere har mulighet til å kjøpe seg inn i selskapet. 

Fakta om Gjuvåa kraftverk
Sted: Gjuvåa i Hjartdal kommune, Telemark
Produksjon: ca. 14,5 GWh, det tilsvarer forbruket til 725 boliger
Fall: 283 meter
Rørgate: 2,1 kilometer
Kostnad: Cirka 75 millioner kroner