Styret i Sauland kraftverk AS har bestemt å gå ut med tilbudsforespørseler for bygging av det planlagte kraftverket i Hjartdal. Dette er en ny milepæl for Sauland-prosjektet.

- Dette er en god nyhet og betyr at eierne har tro på at det er mulig å få realisert et lønnsomt kraftverk. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at det er kostnadsmessig krevende, sier styreleder Geir Kulås.

Tilbudsforespørsel i løpet av vinteren

Prosjektorganisasjonen jobber nå for fullt med å klargjøre forespørsler og prekvalifisere leverandører før forespørslene sendes ut i løpet av vinteren.

- Sauland vil bli et kostbart prosjekt, vi ser allerede at prisen blir over halvannen milliard kroner. Derfor har vi valgt en litt annen anskaffelsesprosess enn normalt, hvor planen er å inngå intensjonsavtaler med entreprenør og leverandører. Deretter vil vi sammen med dem arbeide videre med sikte på å finne de beste tekniske løsningene og beste måte å gjennomføre utbyggingen på.

Bedre rammebetingelser, men krevende kostnadsutvikling

Kulås understreker at endelig beslutning om en eventuell bygging av kraftverket først kan tas mot sommeren 2025. Rammebetingelsene er bedre nå enn da prosjektet ble lagt til side i 2016.

- Norge trenger mer fornybar og regulerbar kraft, og det kan Sauland kraftverk gi. Det viser blant annet kraftprisene som er høyere i dag enn for noen år tilbake. Skattleggingen av vannkraft er også lagt om slik at skatten i dag er blitt investeringsnøytral. Lønnsomheten utfordres av den sterke kostnadsveksten, spesielt innenfor elektromekaniske leveranser, forteller han.

Strøm til 11 000 husstander

Sauland kraftverk antas å gi en middelproduksjon på cirka 220 GWh. Produksjonen vil tilsvare forbruket til 11 000 husstander.

Sauland kraftverk AS er eid av Skagerak Kraft (67 %), Notodden Energi (16,2 %), Hjartdal kommune (14,35 %) og lokale grunneiere (2,45 %).