Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut flomvarsel på grunn av de ekstreme snømengdene i fjellet. Hydrolog Beathe Furenes i Skagerak Kraft forteller at kraftprodusenten tidlig i år tok høyde for dette.  

Les også: Dette gir historiske strømpriser

– Energidisponering og handel (EDH) har vært ansvarlige veldig tidlig og tatt samfunnsvar. Vi begynte i februar å ta høyde for mye snø og fikk med vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) på jevnlige møter. Dette gjorde at det ble tatt grep tidlig, og vi har kjørt kraftverkene slik at vi stort sett har god kontroll ved normal avsmelting, sier Furenes. 

En periode med vårvarme dager og kalde netter, gir mulighet mulighet for en mer kontrollert nedsmelting av snømengdene.

fjell snø

– Ved sein avsmelting av snø, med «bråvarme» for eksempel, økes risiko for flom, og også utover høsten, sier Furenes. 

Her er status i de forskjellige vassdragene:

  • Kragerø og Siljan: Liten flomfare under normal avsmelting, snø under normalt (40-70 prosent), mye har smeltet i lavlandet. Noe snø igjen i Mykle- og Ramsvann i Siljan, og i høyere nord-vestlige strøk i Kragerø-feltet.

  • Hjartdøla, Sundsbarm og Grunnåi: Hjartdøla og Sundsbarm: Normalt med magasin for årstiden, har plass til snømagasin ved normal avsmelting, problemer ved sein avsmelting. Grunnåi: Forbitapping omtrent som normalt (er normalt vanntap her i vårflom).

  • Tinnelva: Siste snø-rapport fra Øst-Telemarkens brukseierforretning (ØTB): Møsvatn: 130-140 prosent av normal, Mår 130 prosent, Tinnsjøen 105 prosent av normal. ØTB: regner med å ha kontroll på vårflommen, områdene med de ekstreme snømengdene ligger over de store magasinene.

  • Uvdal: Uvdal1: Plass til snømagasinet i Sønstevatn, men vi kjører unna før vårflommen starter for fullt. Uvdal2: uregulert felt, dvs. ikke plass til snømagasinet og kan bli mye overløp.

  • Numedalslågen totalt (målt ved Kongsberg): Foreløpig liten fare for flom, det har smeltet mye i lavlandet.

  • Otra: Målinger uke 14: 164 prosent av normal (1980-2019). Mye snø, så reell fare for flom, spesielt for Bossvatn (inntaksmagasin for Brokke kraftverk) som har et stort snømagasin.

  • Arendal: Torsdalen snømagasin er ganske stort, men under normal avsmelting skal det gå greit.

  • Valdres: Forventet forbitapping ved Aurdalsfjord (Bagn kraftverk) mer enn normalt (omtrent det dobbelte).

  • Sira-Kvina: Snømagasin 150 prosent av normal. Det er risiko for flom i flere magasiner, som Lundevann, men her har ikke Skagerak Kraft driftsansvar. 

OBS! Prosent-tallene refererer til forskjellige normalperioder i ulike vassdrag, så snø-prosentene til to forskjellige vassdrag er ikke alltid sammenlignbare.