Kraftprodusenten Skagerak Kraft skal ruste opp to av sine sju dammer i Siljanvassdraget, og samtidig bygge nye flomløp for å øke flomavledningskapasiteten ved Sporevann og Vanebu. Arbeidet gjøres for å tilfredsstille endrede forskriftskrav fra NVE. Det tas også høyde for klimaendringer med kraftigere skiftninger i været. 

Rehabilitering Vanebu 
Sted: Siljan kommune, Telemark
Høyeste regulerte vannstand:  254,41 moh
Laveste regulerte vannstand: 247,41 moh 
Byggherre: Skagerak Kraft AS

 

Rehabilitering Sporevann 
Sted: Siljan kommune, Telemark
Høyeste regulerte vannstand:  346,75 moh
Laveste regulerte vannstand: 339,75 moh 
Byggherre: Skagerak Kraft AS

 

– Flomavledningskapasiteten er ikke tilfredsstillende i dag. I tillegg ruster vi opp dammene, og har lagt inn et klimapåslag på flomberegningene slik at vi skal være rustet til å ta imot et villere og våtere klima, sier vassdragsteknisk ansvarlig Åsmund Hasaas i Skagerak Kraft. 

Skagerak Kraft har valgt å bygge labyrintoverløp ved disse to dammene. 

– Labyrintoverløp vil gi dammene et karakteristisk særpreg: Dammene vil gå i sikksakk som flere W-er, inn og ut i magasinet for å få tilstrekkelig overløpslengde. Det gir større lengde på overløpet og dermed større kapasitet til å avlede flomvannet, sier Hasaas.

Anleggsperiode

Arbeidet starter i slutten av mai -23 og forventes avsluttet i løpet av oktober samme år. I denne perioden vil det være anleggstrafikk til og fra dammene, og noe støy må påregnes. 

Området rundt dammene vil bli brukt til riggplass for kontor, utstyr, materialer og biler. Dette vil dessverre gi mindre ledig areal rundt dammene enn normalt i perioden. Ved Sporevann vil anleggsveien inn i magasinet bli benyttet, og rekreasjonsområdet vil bli påvirket av denne trafikken. 

Lav vannstand

Vannstanden i Vanebu og Sporevann vil være lav denne sommeren, men ikke under laveste regulerte vannstand. Vannstanden i Mykle vil også kunne bli påvirket. Mykle vil bli brukt som et buffermagasin for å redusere faren for at man må avbryte arbeidet i en flomsituasjon. 
2022 bød også på lav vannstand gjennom sommeren, men uten endelig godkjenning fra NVE kunne ikke arbeidet utføres i fjor. 

– Vi forstår at dette kan medføre ulemper for friluftsliv og andre aktiviteter, men arbeidet er nødvendig for å vedlikeholde våre anlegg på en forsvarlig måte, sier Hasaas.