Onsdag 20.juni hadde vi en situasjon der sommervannføringen i elva Hjartdøla ved Omnesfossen sank under ønsket nivå på 2,5 m3/s (kubikkmeter per sekund). 

Over en periode på cirka 4 timer, fra kl. 1900 til 2300, var vannføringen på stedet ned mot 2 m3/s.

Årsaken var en utilsiktet manøvrering av en luke lenger opp i vassdraget. Dette er en beklagelig og uønsket situasjon, og vi vil gå igjennom våre rutiner for å forhindre liknende hendelser for framtiden.